بیشتر ما را بشناسید

سرفراز ایما مهندسی آکام

ما یک شرکت فنی و مهندسی و شرکت تولیدی لوازم و تجهیزات پمپ – هواکش – الکتروموتور صنعتی و خانگی هستیم.

ما شروع فعالیت خود را با نام تجاری سرفراز ایما مهندسی آکام آغاز کردیم و در مسیر شکوفای و پیشرفت خود به بازارهای بین ملت ها و تجارت خارجی دست یافتیم

۱-هويت شرکت : شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام با نام تجاري سرفراز ایما مهندسی آکام،  با آدرس وبسایت sarfarazco.com  که در اين توافقنامه سرفراز ایما مهندسی آکام ناميده مي شود

۲-مشتری: شخص ، موسسه ، فرد یا افرادی که از محصولات سرفراز ایما مهندسی آکام استفاده می کنند . كه در اين توافقنامه “مشتری” ناميده مي شويد.

۳-سرفراز ایما مهندسی آکام حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. و این به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد که در قسمت قوانین پورتال سرفراز ایما مهندسی آکام (و نیز قوانین سرفراز ایما مهندسی آکام) موجود می باشد که قابل مشاهده می باشد.

۴-نحوه ارتباط طرفين با هم: ۱-۴روش ارتباطي مستند شرکت با مشتری ، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود. / ۲-۴روش ارتباطي مستند مشتری با شرکت، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از شرکت خواهد بود. / ۳-۴استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد. / ۴-۴شرکت مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.
نکته : شرکت صرفا از طریق موارد اعلامی در فوق با مشتری در تماس خواهد بود و هیچ وظیفه و تکلیفی نسبت به طرق دیگر ارتباطی نخواهد داشت.

۵-صحت اطلاعات:مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (هنگام استفاده از خدمات و محصولات سرفراز ایما مهندسی آکام اطلاعات صحيح در اختيار سرفراز ایما مهندسی آکام قرار دهد و سرفراز ایما مهندسی آکام براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا سرفراز ایما مهندسی آکام شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد سرفراز ایما مهندسی آکام به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد .

۶-رفع مسئوليت:سرفراز ایما مهندسی آکام تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه سرفراز ایما مهندسی آکام احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت سرفراز ایما مهندسی آکام محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط سرفراز ایما مهندسی آکام در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد .

۷-عدم وجود ضمانت:سرفراز ایما مهندسی آکام هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. سرفراز ایما مهندسی آکام هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد . سرفراز ایما مهندسی آکام هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد . / ۱-۷علت قطع:مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر سرفراز ایما مهندسی آکام متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، سرفراز ایما مهندسی آکام این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، سرفراز ایما مهندسی آکام هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابر سرفراز ایما مهندسی آکام برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد

۸-دوره صورتحساب:صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری سرفراز ایما مهندسی آکام شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمیاست. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه سرفراز ایما مهندسی آکام یک “درخواست انصراف” از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که سرفراز ایما مهندسی آکام فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر سرفراز ایما مهندسی آکام فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، سرفراز ایما مهندسی آکام ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. سرفراز ایما مهندسی آکام این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد .زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد .

۹-واگذاری و نماینده مشتری: ۱-۹واگذاری . حقوق و دیون هم مشتری و هم سرفراز ایما مهندسی آکام (در اینجا ” طرفین” به آنها اطلاق می کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیرانطرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی سرفراز ایما مهندسی آکام، واگذار یا محول کند . / ۲-۹طرف اصلی. مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین سرفراز ایما مهندسی آکام و نماینده مشتری جاری باشد .

۱۰-حداقل سن: ۱-۱۰مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، 18 سال سن دارد . / ۲-۱۰ مشتری می پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد  باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود . / ۳-۱۰مسئولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسئول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل مبالغ خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام است . / ۴-۱۰والد یا قیمی که از طرف مشتری مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن مشتری به سن 18 سال،همچنان به عنوان مسئول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی سرفراز ایما مهندسی آکام را داشته باشند . / ۵-۱۰پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین سرفراز ایما مهندسی آکام و مشتری باطل خواهد بود، به حدی که سرفراز ایما مهندسی آکام از هرگونه وظیفه و مسئولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده مشتری از خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام باشد، مبری است .

۱۱-فورس ماژور ، غیر قابل پیش بینی: مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که سرفراز ایما مهندسی آکام در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات سرفراز ایما مهندسی آکام، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل سرفراز ایما مهندسی آکام، شامل بلایای طبیعی، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی ( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. سرفراز ایما مهندسی آکام برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را معلق نخواهد کرد .

۱۲- كليه ابلاغها و اعلانات سرفراز ایما مهندسی آکام (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند .

۱۳ –ضوابط و قانونی : مشتری تضمین می کند که این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.