به شعاری که میگوییم باور داریم

واحد توسعه و پیشرفت!

به ما بگویید چه چیز دیگری به آن علاقه دارید!

صنایع

ما به انواع شرکت ها و از همه بخش ها مشاوره می دهیم.

آیا در زمبنه های فنی و مهندسی بیزینس و شرکت خود سوالاتی دارید؟

خدمات هوش مصنوعی AI برای کسب و کار شما

برای کمک به مشتریان در ارائه شخصی سازی و راحتی مشتری در مقیاس، از تخصص عمیق فناوری در خدمات توسعه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می کند. بیشتر بیاموزید

 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  نرم افزار رباتیک
  با حل کارهای غیر ضروری، هوش را به رباتیک بیاورید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  بینایی کامپیوتر
  اشیاء کلیدی را در یک محیط متنوع و در حال تغییر تشخیص دهید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  هوش مصنوعی هوشمند و چت ربات ها
  از کاربران در طول سفر محصولشان پشتیبانی کنید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  امنیت هوش مصنوعی
  داده های آموزشی هوش مصنوعی، خطوط لوله آموزشی و مدل ها را ایمن کنید.

برای کمک به مشتریان در ارائه شخصی سازی و راحتی مشتری در مقیاس، از تخصص عمیق فناوری در خدمات توسعه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می کند. بیشتر بیاموزید

 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  نرم افزار رباتیک
  با حل کارهای غیر ضروری، هوش را به رباتیک بیاورید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  بینایی کامپیوتر
  اشیاء کلیدی را در یک محیط متنوع و در حال تغییر تشخیص دهید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  هوش مصنوعی هوشمند و چت ربات ها
  از کاربران در طول سفر محصولشان پشتیبانی کنید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  امنیت هوش مصنوعی
  داده های آموزشی هوش مصنوعی، خطوط لوله آموزشی و مدل ها را ایمن کنید.

برای کمک به مشتریان در ارائه شخصی سازی و راحتی مشتری در مقیاس، از تخصص عمیق فناوری در خدمات توسعه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می کند. بیشتر بیاموزید

 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  نرم افزار رباتیک
  با حل کارهای غیر ضروری، هوش را به رباتیک بیاورید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  بینایی کامپیوتر
  اشیاء کلیدی را در یک محیط متنوع و در حال تغییر تشخیص دهید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  هوش مصنوعی هوشمند و چت ربات ها
  از کاربران در طول سفر محصولشان پشتیبانی کنید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  امنیت هوش مصنوعی
  داده های آموزشی هوش مصنوعی، خطوط لوله آموزشی و مدل ها را ایمن کنید.

برای کمک به مشتریان در ارائه شخصی سازی و راحتی مشتری در مقیاس، از تخصص عمیق فناوری در خدمات توسعه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می کند. بیشتر بیاموزید

 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  نرم افزار رباتیک
  با حل کارهای غیر ضروری، هوش را به رباتیک بیاورید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  بینایی کامپیوتر
  اشیاء کلیدی را در یک محیط متنوع و در حال تغییر تشخیص دهید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  هوش مصنوعی هوشمند و چت ربات ها
  از کاربران در طول سفر محصولشان پشتیبانی کنید.
 • واحد توسعه و پیشرفت | شرکت سرفراز ایما مهندسی آکام | مرجع خدمات برنامه نویسی،طراحی وبسایت،فنی و مهندسی،هاست و سرور،پنل پیامک،تولیدات فن و دمنده های صنعتی،تولیدی و بازرگانی
  امنیت هوش مصنوعی
  داده های آموزشی هوش مصنوعی، خطوط لوله آموزشی و مدل ها را ایمن کنید.
فناوری اطلاعات

بالاترین کیفیت خدمات

تعهد ما نسبت به خدماتی که ارائه میکنیم همیشگی هست. و به اصول کیفیت و دقت شرکت پایبندیم.

داستان های موفقیت

ببینید که چگونه ایده مشتری را به نتیجه عالی رساندیم!

همیشه در کنار مسیر موفقیت کسب و کار شما هستیم.

p8

امنیت سایبری و ابر

آنها را به حافظه منتقل کرد و مدیریت آن را ارائه کرد.

Find out More
#181123
p9
#181123

بهبود برنامه ریزی فناوری اطلاعات

چگونه به یک شرکت پرسنل مریلند کمک کردیم تا برنامه ریزی فناوری اطلاعات خود را

Find out More
p7

اتصال برنامه شبکه

آنها با یک سرور پیشرفته و چند کاربره آشنا شدند.

آنچه که مشتریان ما می گویند!

بازگشت به شرکت فقط به من آرامش می دهد که بدانم فناوری من در پشت صحنه به طور یکپارچه عمل می کند بدون اینکه مزاحم و مختل کردن عملیات روزانه ما شود.

بازگشت به شرکت فقط به من آرامش می دهد که بدانم فناوری من در پشت صحنه به طور یکپارچه عمل می کند بدون اینکه مزاحم و مختل کردن عملیات روزانه ما شود.

بازگشت به شرکت فقط به من آرامش می دهد که بدانم فناوری من در پشت صحنه به طور یکپارچه عمل می کند بدون اینکه مزاحم و مختل کردن عملیات روزانه ما شود.

پشتیبانی عالی! سریع و مفید هر زمان که به آن نیاز داشتم! خیلی ممنون!!
رضا محمدی
مشتری
آخرین بینش

بینش کارشناسان ما و اخبار صنعت

بینش‌هایی که به شما کمک می‌کنند کاری را که انجام می‌دهید بهتر، سریع‌تر و سودآورتر انجام دهید.

It seems we can't find what you're looking for.

It seems we can't find what you're looking for.

It seems we can't find what you're looking for.

بیایید شروع کنیم!

هنوز سوالی دارید؟

برای یافتن پاسخ سوالات خود انتخاب کنید…

داستان های موفقیت مشتری

ببینید ما چگونه به مشاغل کمک کرده ایم.

خدمات برنده جایزه را دریافت کنید.

باعث افتخار ماست که شناخته شدیم.

مشاوره رایگان دریافت کنید.

با کارشناس تجزیه و تحلیل محصول ما صحبت کنید.